Ασφαλτοπανα - Πισσες

HERMES

Ασφαλτικο ασταρι Στεγανολ

Ασφαλτικό βερνίκι διαλυτών που χρησιμοποιείται για δυνατές συγκολλήσεις ασφαλτοπάνων.

Χαρακτηριστικά
Κατανάλωση
0,30 – 0,40 lit/m2/στρώση
Δοχεία: 1lit, 5lit, 17lit