Ασφαλτοπανα - Πισσες

BITUMIX

Ασφαλτικο ασταρι Bitulac Primer

Το BITULAC PRIMER είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες.
Είναι ιδανικό αστάρι, διότι έχει τέλεια πρόσφυση με το υπόστρωμα και διεισδύει σε βάθος.
Αποτελεί την ενδεδειγμένη προεπάλειψη για επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και αποβάλλει γρήγορα τους διαλύτες του.
Ο υμένας που σχηματίζει μετά την ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.