Ασφαλτοπανα - Πισσες

BITUMIX

Ασφαλτικη μαστιχη Bitumac

Το Bitumac είναι μια ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη που χρησιμοποιείται για την σφράγιση οριζοντίων, κεκλιμένων και καθέτων αρμών στα οικοδομικά έργα.