Αναλωσιμα

ΖΗΤΑ

ΣΕΙΡΑ 740710720 ΠΕΝΤΑΥΘΑΛΜΑ-ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ-ΠΑΤΡΟΓΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βούρτσες βαφής χειρός, διαφόρων σχεδίων και μεγεθών, με ξύλινο στέλεχος και ίνες από PVC. Κατάλληλες γιο βάψιμο με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα.