Αναλωσιμα

DUROSTICK

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ

Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.