Αναλωσιμα

MACON

Γωνιοκρανα PVC ευκαμπτα

Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα
Πλαστικά γωνιόκρανα PVC που μπορούν να καμφθούν και να προσαρμοσθούν σε καμπύλα τμήματα και διαφορετικές γωνίες.
Τεμάχιο 2,5m
Δέματα 20×2,5m