Αναλωσιμα

DUROSTICK

ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ειδικό πλαστικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες, με σκοπό το σωστό εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης. Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει μεγάλη αντοχή στη χρήση σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη. Διάσταση: Ø 70.