Αδιαβροχοποιητικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-18

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού όψεων, άχρωμο, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Προστατεύει το σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Εξασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.