Θερμοστεγανωτικα

DUROSTICK

ULTRACOLL THERMO

Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, με υψηλή πρόσφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες (EPS) ή (XPS), πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε όψεις κτιρίων, αλλά και για την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα DS-4160. Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και συμμετέχει στο σύστημα εξωτερικής θερμο-μόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK ως προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης και βασικής επίστρωσης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS IV/W2 κατά ΕΝ 998-1.