Θερμοστεγανωτικα

DUROSTICK

ROMIX THERMO

Τσιμεντοειδής κόλλα, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών (EPS) ή (XPS) σε όψεις κτιρίων, αλλά και για την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα DS-4160. Συνιστάται και για τα  συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROOF και COOL ROOF LIGHT. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS IV/W2 κατά ΕΝ 998-1.