Θερμοστεγανωτικα

DUROSTICK

HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL)

Πιστοποιημένο για δεξαμενές πόσιμου νερού κατασκευασμένες από σκυρόδεμα (Αρ. πρωτ: 00178/015/000). Εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογές ανεστραμμένης μόνωσης, προστασία τοιχοποιίας από ανερχόμενη υγρασία, συστήματα θερμομόνωσης (ζώνη στεγάνωσης), πισίνες κ.ά. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση
1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία
Δοχείο 14kg: (2x5kg κονίαμα + 4lt ρητίνη) σε παλέτα 32 δοχείων. Σετ 35kg (25kg κονίαμα + 10lt ρητίνη).