Θερμοστεγανωτικα

KRAFT

GRANITE

Έγχρωμο χαλαζιακό επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει έγχρωμους χαλαζιακούς κόκκους μεγέθους 1,2-1,8 mm. Χρησιμοποιείται σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, γυψοσανίδες, τοιχοποιίες κ.α. Συνιστάται ιδιαίτερα για το διακοσμητικό φινίρισμα αλλά και την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που εκτίθενται σε φθορά. Έχει πιστοποίηση ΕΤΑ (10/0122), για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά συστήματα, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών.

» Εύκολη εφαρμογή
» Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
» Προστασία μακράς διάρκειας

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρήκαι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα,  φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες
με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.

» Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του GRANITE.
» Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα υποστρώματα και επι της ενισχυτικής επίστρωσης Strong Bond του συστήματος CLIMATotal® εφαρμόστε μια στρώση PLASTER PRIMER.
» Εφαρμόστε το μωσαϊκό φινίρισμα GRANITE με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα για ομοιόμορφο και λείο αποτέλεσμα – εργαζόμενοι πάντα στην ίδια κατεύθυνση και χωρίς να αφήνετε κενά – ενώ είναι βρεγμένα.
» Στις μεγάλες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή χωρίς διακοπή, υγρού σε υγρό περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθούν οι ορατές συνδέσείς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
» Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
» Αραίωση: Δεν συνίσταται η αραίωση του Granite.
» Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 10 ώρες σε 25ºC και σχετική υγρασία 50%.
» Χρόνος πλήρους στεγνώματος: 72 ώρες σε θερμοκρασία 25ºC και σχετική υγρασία 50%.
» Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.