Θερμομονωτικα

DUROSTICK

ULTRAFIX THERMO

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσδίδουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της. Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και  την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο υδαταπωθητικό σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρισμα, ή το σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά HYDROSTOP SILICONE PLASTER ή τον ακρυλικό παστώδη σοβά HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS IV/W2 κατά ΕΝ 998-1.