Θερμομονωτικα

DUROSTICK

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.