Θερμομονωτικα

DUROSTICK

HYDROSTOP PLASTER PRIMER

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, υψηλής διεισδυτικότητας. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, μειώνει την απορροφητικότητα, διατηρώντας τη διαπνοή. Προστατεύει τελικούς σοβάδες από το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα και συνεπακόλουθη ρηγμάτωση. Εφαρμόζεται σε σοβάδες πρώτης στρώσης & πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, εξασφαλίζοντας χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια.


Κατανάλωση   1lt/10-12m2 χωρίς αραίωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συσκευασία   5lt, 20lt.