Θερμομονωτικα

DUROSTICK

EPS 80 (EPS standard white)

Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήματος Thermoseal (καλύπτονται οι απαιτήσεις για εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ETICS).