18 Ιουνιου 2019

HYDROSTOP PU εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών