Υλικα χυτευσης

WHITESTONE

  • Λευκή σκόνη πορσελάνης εξαιρετικά σκληρή για γέμισμα καλουπιών.
  • Το Whitestone είναι αδιάβροχο και για αυτό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και σε εξωτερικούς χώρους. Στεγνώνει γρήγορα, ξεκολλάει εύκολα από τα καλούπια και είναι συμπαγές.
  • Όταν στεγνώσουν τα αντικείμενα έχουν αποτέλεσμα πορσελάνης και μπορούν να ζωγραφιστούν εύκολα. Πινακίδες (για πόρτες και ονόματα) και γλυπτά (φιγούρες για σκάκι, για φάτνες και για διακόσμηση κήπων) μπορούν να δημιουργηθούν από το Whitestone.
  • Το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι τα αντικείμενα που δημιουργούνται δεν απορροφούν την υγρασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή αδιάβροχων διακοσμητικών αντικειμένων για εξωτερικούς χώρους.
  • Αναλογία ανάμιξης: 4 μέρη Whitestone : 1 μέρος νερό.
  • 1000gr + 250ml νερό = 600ml χυτεύσιμο υλικό
  • To Whitestone στεγνώνει στόν αερα σε 30 λεπτά περίπου. Για το λόγο αυτό, μετά την ανάμιξη πρέπει να χυτευτεί γρήγορα στο καλούπι. To Whitestone είναι μη τοξικό και μη επιβλαβές.
  • Το Whitestone προτιμάται να χρησιμοποιείται σε σχολεία, σε εκπαιδευτικά κέντρα αλλά και από επαγγελματίες καλλιτέχνες, οι οποίοι ζητούν άριστη ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα.
  • Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης αναπτύσσεται θερμοκρασία (εξώθερμη αντίδραση) 30-40ºC η οποία στη συνέχεια πέφτει πολύ γρήγορα.
  • Μπορείτε να επαλείφετε πρώτα το καλούπι με μια στρώση Whitestone ώστε να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες και στη συνέχεια να γεμίζετε και το υπόλοιπο καλούπι.