Τελαρα ζωγραφικης

Buonarroti

Κατάλληλος για όλα τα είδη ζωγραφικής όπως με: λάδια, ακρυλικά, τέμπερα, decoupage και mix media. 350g/m²  Χωρίς οξέα.