Τελαρα ζωγραφικης

Berge Entry

Κατάλληλος για όλα τα είδη ζωγραφικής όπως με: λάδια, ακρυλικά ,τέμπερα, decoupage και mix media. 340g/m²  Χωρίς οξέα