Συγκολλητικα

DUROSTICK

DUROSTICK X-TREME

Πανίσχυρη λευκή κόλλα άμεσης δράσης. Προσφύεται ισχυρά σε ελάχιστο χρόνο, σε ποικίλα υποστρώματα και προσφέρει δυνατές και ελαστικές συγκολλήσεις, δομικών μονωτικών και
άλλων υλικών, που πρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια σε εσωτερικές επιφάνειες αλλά και σε εξωτερικές καλυμμένες, προστατευμένες επιφάνειες. Κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί ξύλινες βαμμένες και άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MDF, κεραμικά, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, πολυστερίνη, σε παλιές και νέες επιφάνειες. Ιδανική για ροζέτες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια, κανάλια καλωδιώσεων και αρμοκάλυπτρα.