Συγκολλητικα

DUROSTICK

DUROSTICK DS-200

Σε μορφή πάστας, άοσμη, χωρίς διαλύτες, έτοιμη για χρήση. Συγκολλά ξύλινα παρκέτα σε μπετόν, μωσαϊκό, κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα και MDF. Συγκόλλα ξύλινα σοβατεπί και ξύλινες σανίδες. Συνιστάται και για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση. Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά EN 204/205.