Συγκολλητικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-3

Ακρυλική, τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για τη συγκόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή αντοχή, ‘δεν τρέχει’ και αντιστέκεται στην υγρασία και τον παγετό. Αποτρέπει την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών στην αρμολογημένη επιφάνεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18175 για κτίσιμο υαλότουβλων.