Συγκολλητικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-100

Ελαστική λευκή κόλλα, κρυσταλλιζέ. Για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξυλοκατασκευών. Για ναυπηγικές εσωτερικές εργασίες, συγκόλληση φελλού, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν, ξύλο, MDF, σοβά και τούβλο. Συγκολλά έπιπλα, σκληρά ή μαλακά ξύλα. Κατατάσσεται στην κατηγορία D3 κατά ΕΝ 204/205 και D2F κατά ΕΝ 12004.