Συγκολλητικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-10

Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους πορομπετόν. Εξασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση με γρήγορες τελικές αντοχές σε τοιχοποιίες. Είναι κατάλληλο για το γέμισμα αρμών καθώς και την κάλυψη φθαρμένων σημείων και οπών στην επιφάνεια του πορομπετόν.