Στοκοι

DEN BRAVEN

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ POLY-PLAMUUR

2 συστατικών σιδηρόστοκος γρήγορης ωρίμανσης

Το DB Poly-plamuur είναι 2 συστατικών λείος σιδηρόστοκος, γρήγορης ωρίμανσης, για την επισκευή και λείανση μεταλλικών και πολυεστερικών επιφανειών. Μετά την ωρίμανση τρίβεται και βάφεται.