Στοκοι

KRAFT

POWDERFINE

Λευκή λεπτόκοκκη τσιµεντοκονία σπατουλαρίσµατος, τροποποιηµένη µε επιλεγµένες ρητίνες, βελτιωτικά και ειδικά πρόσθετα. 
 
Κατάλληλο για εξοµαλύνσεις επιφανειών από σοβά ή µπετόν. Προσδίδει λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια. Υπερτερεί απέναντι σε παραδοσιακούς λαδόστοκους που χαρακτηρίζονται από χρονοβόρο στέγνωµα και µετανάστευση- έκκριση λαδιού στην πάροδο του χρόνου, ακόµα και µετά από παρέλευση ετών. Παρουσιάζει µεγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία, παγετό και θερµοκρασιακές εναλλαγές, ευκολία ανάµιξης και εφαρµογής. Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα.