Στοκοι

DUROSTICK

DUROSTICK GRANULAR ULTRA

Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος,τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότητας, για εσωτερικέςκαι εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός. Με μία-δύο επιστρώσεις 1-15mm δημιουργείται μία λεία επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βάψιμο, η οποία μπορεί να τριφτεί την ίδια ημέρα ή να λειανθεί με υγρό τριβίδι. Εξομαλύνει, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIEF ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.