Στοκοι

DUROSTICK

DUROSTICK GRANULAR

Πολυμερικός, λευκός, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότητας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν εμφανίζει σκασίματα, δεν δημιουργεί επιφανειακές ατέλειες (κρεμάσματα), ακόμη και σε μεγάλα πάχη εφαρμογής, έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα και επιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας. Ο χρωματισμός του GRANULAR με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C, παρέχει μοναδική δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των τοίχων και διόρθωσης των ατελειών πριν τη βαφή. Το αποτέλεσμα που προκύπτει, καταργεί την ανάγκη πολλαπλών επιστρώσεων (χέρια) βαφής.  Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS III/W0, κατά ΕΝ 998-1 (ΕΚΕΠΥ, κωδικός: 98/2010).
Κατανάλωση Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.