Στοκοι

DUROSTICK

DUROSTICK D-77

Ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλής καλυπτικότητας. Δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει. Δεν δημιουργεί επιφανειακές ατέλειες ακόμα και σε μεγάλα πάχη. Αντέχει στην υγρασία. Εφαρμόζεται με το χέρι ή με μηχανή. Ιδανικός για το σπατουλάρισμα των τσιμεντοσανίδων μετά την αρμολόγησή τους. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W1 κατά ΕΝ 998-1 (ΕΚΕΠΥ, κωδικός :99/2010).
Κατανάλωση
Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία
25kg.