Στοκοι

DUROSTICK

DUROSTICK D-38

Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες. Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα οξέα,
τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν συρρικνώνεται. Επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και σφράγιση ρωγμών. Συγκολλά όμοια και ανόμοια οικοδομικά υλικά, όπως μέταλλα, πολυεστέρα, γυαλί, πέτρα, τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για στερέωση μπετoβεργών επέκτασης, αγκύρωση μηχανημάτων, στερέωση μεταλλικών μανδυών σε κολόνες από σκυρόδεμα. Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία RG κατά ΕΝ 13888.