Στοκοι

STANCOLAC

800 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Το 800 Epoxy Putty είναι στόκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτη. Συνιστάται η χρήση του για την επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, τσιμεντένιων επιφανειών, όπως καμινάδες και πύργοι ψύξεως σε βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας και τσιμεντένιων δεξαμενών στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Βασίζεται σε ειδικές εποξειδικές ρητίνες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ευκολία στη χρήση καθώς και δυνατότητα χρήσης ως συγκολλητική κονία για την επισκευή τσιμεντένιων επιφανειών (εάν προστεθεί ειδικό Filler). Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Το προϊόν 800 Epoxy Putty αποτελεί μέρος της σειράς των χρωμάτων για εποξειδικά βιομηχανικά δάπεδα της STANCOLAC, μιας σειράς που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική προστασία και αισθητικό αποτέλεσμα.