Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP SILICONE PLASTER

Παστώδης σοβάς για διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής. Υδρατμοπερατός (κλάση 1 κατά EN ISO 7783-2). Χρησιμοποιείται εσωτερικά ως διακοσμητικό επίχρισμα και συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και των λοιπών προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον.