Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC - ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Σοβάς τελικής στρώσης, κοκκομετρίας έως 4mm με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες. Πλήρως υδαταπωθητικός κατά DIN 18550, με υψηλή ευκαμψία, πρόσφυση και διαπνοή. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας, δεν ρηγματώνει και εξομαλύνει ανωμαλίες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται  πάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης  κονιαμάτων. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.