Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP PLASTER DS-75

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, ενισχυμένος με ρητίνες, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Κατάλληλος για  τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. Δημιουργεί αδρή διακοσμημένη τελική επιφάνεια τύπου γραφιάτο. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W2 κατά ΕΝ 998-1.