Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP PLASTER DS-74

Έτοιμος σοβάς, ενισχυμένος με ρητίνες, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Κατάλληλος για τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1 (ΕΚΕΠΥ, κωδικός 136/2009).