Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE

Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες (1mm και 1,5mm) με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή άριστης ποιότητας που τον καθιστούν κατάλληλο για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και των λοιπών προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.