Σοβαδες

FINOMIX

FINOMIX

Έτοιμος, λευκός μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης, ενισχυμένος με πολυμερείς ρητίνες.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CS II / W1 / A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1.
Χρησιμοποιείται για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών ως μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης, μετά τον σοβά βασικής στρώσης ή τον παραδοσιακό σοβά.
Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι.
Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.