Σοβαδες

DUROSTICK

DUROSTICK D-41

Ρητινούχος σόβας υψηλής αντοχής, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν ‘σκάει’, δεν δημιουργεί ρηγματώσεις και ‘πεταλίδες’. Εμφανίζει 15 φορές λιγότερη απορρόφηση υγρασίας σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες με παραδοσιακό σοβά πρώτης στρώσης είτε με σοβά DUROSTICK D-40, μετά την πάροδο 5-10 ημερών. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.