Σοβαδες

DUROSTICK

DUROSTICK D-40

Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες HYDROSTOP DS-74 και DS-75, καθώς και ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί και φραγκόφτυαρο. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W1 κατά ΕΝ 998-1.