Σφραγιστικα

DEN BRAVEN

PU NBS GUNFOAM

Επαγγελματικός, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

Ο Zwaluw NBS-Gunfoam είναι επαγγελματικός, υψηλής ποιότητας διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού, ενός συστατικού, σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ο Zwaluw NBS-Gunfoam ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία