Σφραγιστικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-2

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, μεγάλης συγκολλητικής, θερμομονωτικής και ηχομονωτικής ικανότητας. Προσφύεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά και στηρίζει χωρίς να συρρικνώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι ιδανικός για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών, πορτών και παραθύρων. Εξασφαλίζει τη στερέωση εσωτερικών τοίχων με οροφές και δάπεδα ,στερέωση πάνελ καθώς και κουτιών διακλάδωσης. Κατάλληλος και για σφράγιση ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά υλικά, καθώς και για τη δημιουργία ηχομονωτικού στρώματος.