Σφραγιστικα

DEN BRAVEN

ACRYLIC 1001-D

Ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας

Το Zwaluw Acryl-1001D είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστικό ακρυλικής βάσης. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πλαστο‐ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.