Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTOP

Συμπυκνωμένη ακρυλική ρητίνη. Ενισχύει τσιμεντοκονιάματα και  ασβεστοκονιάματα. Αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την αντοχή τους σε τριβές. Προστατεύει σοβάδες και συνδετικές κονίες από τις ρηγματώσεις που δημιουργούν σκαπτικά μηχανήματα καθώς και από ελαφρές σεισμικές δονήσεις.