Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-84

Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα επιβραδύνει την πήξη και συγχρόνως το πλαστικοποιεί, διευκολύνοντας τη ροή του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ιδανικής ενυδάτωσης του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής αντοχής του. Απαραίτητο για τη μεταφορά σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης, η προσθήκη μικρής ποσότητας στις πρέσες σοβατίσματος, επιβραδύνει την πήξη του υλικού μέσα στα λάστιχα και βελτιώνει την αντλησιμότητά του.