Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-44

Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς να απαιτείται προσθήκη νερού. Βελτιώνει την άντληση του σκυροδέματος, μειώνοντας την ανάγκη δόνησης και δημιουργεί μπετόν εξαιρετικά λείας χύτευσης. Μειώνει το λόγο νερού / τσιμέντου κατά 10 - 15%, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές.