Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-34 HYDROSTOP

Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα βελτιώνει τη στεγανότητά του, δημιουργεί πυκνότερη και πλαστικότερη μάζα, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές, μειώνοντας κατά 10% το λόγο νερού/τσιμέντου. Απαραίτητο για τη δημιουργία στεγανών θεμελίων σε υγρά εδάφη.