Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROLIT

Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη
Διαφανές, πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη, συμβάλλοντας στην αύξηση των αντοχών τους. Δεν δημιουργεί ‘πεταλίδες’ στο σοβά και δεν ‘κρεμάει’. Δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν ερεθίζει τα χέρια. Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές εκτόξευσης και ανάδευσης.