Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROTOP

Έτοιμο κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, βελτιωτικά πρόσθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία με τη χρήση ελικοπτέρου, προσφέροντας σκλήρυνση της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. Κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70-F8-AR1 κατά ΕΝ 13813.