Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙAΚΗ ΑΜΜΟΣ

Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, σταθερής κοκκομετρίας, με υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Mohs. Χημικά αδρανής, είναι κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα. Δημιουργεί με τη μέθοδο της επίπασης αντιολισθητικές επιφάνειες σε εποξειδικές βαφές δαπέδων. Κατάλληλη για λεπτού πάχους τσιμεντοκονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πισινών και πόσιμου νερού, γήπεδα golf, σκάμματα κ.ά.Κατανάλωση    Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία    25kg.